Hľadaný výraz: Gn 10,6-7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Chamovi synovia sú Chus, Mesraim, Fut a Kanaán. 7 Chusovi synovia sú Saba, Hevila, Sabata, Regma a Sabatacha. Regmovi synovia sú Šaba a Dadan.

1

mail   print   facebook   twitter