Hľadaný výraz: Gn 1,6-8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Potom Boh povedal: „Buď obloha uprostred vôd a staň sa delidlom medzi vodami a vodami!“ 7 I urobil Boh oblohu a oddelil vody, ktoré boli pod oblohou, od vôd, ktoré boli nad oblohou. A stalo sa tak. 8 A Boh nazval oblohu „nebom“. A nastal večer, a nastalo ráno, deň druhý.

1

mail   print   facebook   twitter