Hľadaný výraz: Gn 48,22, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
22 Já pak dal jsem tobě jeden díl výš nad bratří tvé, kteréhož jsem mečem svým a lučištěm svým dosáhl z ruky Amorejského.

1

mail   print   facebook   twitter