Hľadaný výraz: Gn 48,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 Tebe však dávam o podiel viac ako tvojim bratom, o ten (podiel), ktorý som vyrval Amorejčanom mečom a kušou.“

1

mail   print   facebook   twitter