Hľadaný výraz: Gn 41,52, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
52 Druhého nazval Efraim, vraviac: „Boh sa mi dal rozplodiť v krajine mojej strasti!“

1

mail   print   facebook   twitter