Hľadaný výraz: Gn 16,8-11, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
8 Řekl: "Hagar, Sarajina otrokyně, odkud jsi přišla? Kam jdeš?" Odpověděla: "Utíkám od své paní Saraj." 9 Hospodinův anděl jí řekl: "Vrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku." 10 Hospodinův anděl jí řekl: "Nesmírně rozmnožím tvé símě. Bude ho tolik, že nepůjde sečíst." 11 Hospodinův anděl jí řekl: "Hle, jsi těhotná a porodíš syna. Dáš mu jméno Izmael, Bůh slyší, neboť Hospodin slyšel tvé trápení.

1

mail   print   facebook   twitter