Hľadaný výraz: Gal 4,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Tak aj my, keď sme boli maloletí, slúžili sme podriadení živlom sveta.

1

mail   print   facebook   twitter