Hľadaný výraz: Gal 3,27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
27 Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli.

1

mail   print   facebook   twitter