Hľadaný výraz: Gal 1,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 ani som nešiel do Jeruzalema za tými, čo boli apoštolmi prv ako ja, ale odišiel som do Arábie a opäť som sa vrátil do Damasku.

1

mail   print   facebook   twitter