Hľadaný výraz: Gal 5,14, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
14 כי כל התורה כלולה במצוה אחת והיא ואהבת לרעך כמוך׃

1

mail   print   facebook   twitter