Hľadaný výraz: Gal 1,1, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
1 Pavel, apoštol, nie od ľudí ani nie skrze človeka, ale skrze Ježiša Krista a Boha Otca, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych,

1

mail   print   facebook   twitter