Hľadaný výraz: Gal 1,1, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
1 Pavel apoštol, (ne od lidí, ani skrze člověka, ale skrze Jezukrista, a Boha Otce, kterýž jej vzkřísil z mrtvých,)

1

mail   print   facebook   twitter