Hľadaný výraz: Flp 2,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom,

1

mail   print   facebook   twitter