Hľadaný výraz: Flp 1,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Pavol a Timotej, služobníci Krista Ježiša, všetkým svätým v Kristovi Ježišovi, čo sú vo Filipách, aj biskupom a diakonom:

1

mail   print   facebook   twitter