Hľadaný výraz: Flm 1,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 keď počujem o tvojej láske a viere, akú máš k Pánu Ježišovi a k všetkým svätým,

1

mail   print   facebook   twitter