Hľadaný výraz: Flm 1,23-25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Pozdravuje ťa Epafras, môj spoluväzeň v Kristovi Ježišovi, 24 Marek, Aristarchus, Démas a Lukáš, moji spolupracovníci. 25 Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom.

1

mail   print   facebook   twitter