Hľadaný výraz: Flm 1,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 A zároveň mi priprav aj prístrešie, lebo dúfam, že pre vaše modlitby dostanete mňa ako dar.

1

mail   print   facebook   twitter