Hľadaný výraz: Flm 1,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Ja, Pavol - píšem vlastnou rukou -, ja to zaplatím; aby som ti nemusel povedať, že ty mne dlhuješ aj seba samého.

1

mail   print   facebook   twitter