Hľadaný výraz: Flm 1,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 prosím ťa za svojho syna Onezima, ktorého som splodil v okovách.

1

mail   print   facebook   twitter