Hľadaný výraz: Flm 1,21, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
21 בבטחוני כי תשמע לי כתבתי אליך ויודע אני כי תעשה יותר ממה שאמרתי׃

1

mail   print   facebook   twitter