Hľadaný výraz: Ez 31,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Od vôd vzrastá, výšku mu dala priepasť, ktorá mu pôdu obkľúčila prúdmi a svoje toky vyliala na všetky stromy poľa.

1

mail   print   facebook   twitter