Hľadaný výraz: Ez 27,25-27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 Taršišské lode ti dovážali výmenný tovar. Plný si bol veľmi a naložený uprostred mora, 26 zaviedli ťa na veľkú vodu tvoji veslári: východný vietor ťa dolámal uprostred mora. 27 Tvoj majetok, články tovaru, námorníci, kormidelníci, tí, čo zaprávali na tebe trhliny a prevážali tvoj tovar, všetci tvoji bojovníci, čo ich len bolo na tebe, a celý zástup, ktorý bol na tebe, padne doprostred mora v deň tvojho stroskotania.

1

mail   print   facebook   twitter