Hľadaný výraz: Ez 17,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Potom vzal zo semena krajiny a zasial ho do osevného poľa, uložil ho pri hojných vodách, dal ho na povrch,

1

mail   print   facebook   twitter