Hľadaný výraz: Ex 3,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Choď, zhromaždi starších Izraela a povedz im: »Zjavil sa mi Pán, Boh vašich otcov, Boh Abraháma, Izáka a Jakuba, a povedal mi: Bedlivo som vás pozoroval, aj to, čo sa s vami dialo v Egypte.

1

mail   print   facebook   twitter