Hľadaný výraz: Ex 1,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 I ustanovili nad ním pracovných dozorcov, aby ho utláčali ťažkými robotami: staval totiž faraónovi zásobovacie mestá Pitom a Rameses.

1

mail   print   facebook   twitter