Hľadaný výraz: Ex 1,14, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
14 Život im strpčovali ťažkou prácou s hlinou a tehlami; donucovali ich konať poľné a rozličné iné roboty.

1

mail   print   facebook   twitter