Hľadaný výraz: Est 4,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Keď sa o tom dopočul Mardochej, roztrhol si odev, obliekol sa do vrecoviny, na hlavu si nasypal popola a na ulici uprostred mesta sa dal hlasno vyvolávať, aby tak ukázal roztrpčenosť svojej mysle.

1

mail   print   facebook   twitter