Hľadaný výraz: Est 3,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Preto všetci kráľovskí sluhovia, ktorí mali službu pri dverách paláca, zohýbali kolená pred Amanom a klaňali sa mu. Lebo tak im rozkázal kráľ. Jediný Mardochej neklonil pred ním koleno, ani sa mu neklaňal.

1

mail   print   facebook   twitter