Hľadaný výraz: Est 2,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Vec vyšetrili a zistili všetko tak. Preto obidvoch obesili na šibenicu a túto pamätnú udalosť zapísali na listinu a pred kráľom vložili do letopisov.

1

mail   print   facebook   twitter