Hľadaný výraz: Est 1,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 v treťom roku svojej vlády usporiadal u seba veľkú hostinu pre všetkých svojich popredných mužov a služobníkov, najudatnejších Peržanov a vznešených Médov a vladárov nad krajinami,

1

mail   print   facebook   twitter