Hľadaný výraz: Est 1,22, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
22 Poslal dopisy do všech královských krajin, všude do všech krajin jejich písmem a všude do všech národů v jejich jazyku, aby každý muž vládl ve svém domě a aby mluvil řečí svého lidu.

1

mail   print   facebook   twitter