Hľadaný výraz: Est 1,22, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
22 a rozeslal listy do všech říšských provincií. Do každé jedné provincie vzkázal jejich vlastním písmem, každému národu jejich jazykem: "Každý muž ať je doma pánem a ať se mluví jeho jazykem!"

1

mail   print   facebook   twitter