Hľadaný výraz: Est 1,18, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
18 Ešte dnes to povedia perzské a médske kňažné, ktoré počuli slová kráľovnej, všetkým kráľovým kniežatám; z toho vznikne veľa znevažovania a hnevu.

1

mail   print   facebook   twitter