Hľadaný výraz: Est 1,13, Preklad: Poľský - Gdańska, Počet výsledkov: 1
13 Tedy rzekł król do mędrców, rozumiejących czasy: (bo taki był zwyczaj przedkładać sprawy królewskie wszystkim biegłym w prawach i w sądach;

1

mail   print   facebook   twitter