Hľadaný výraz: Est 1,1, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
1 ויהי בימי אחשורוש הוא אחשורוש המלך מהדו ועד כוש שבע ועשרים ומאה מדינה׃

1

mail   print   facebook   twitter