Hľadaný výraz: Ef 1,21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 nad každé kniežatstvo, mocnosť, silu a panstvo a nad každé iné meno, ktoré možno vysloviť nielen v tomto veku, ale aj v budúcom.

1

mail   print   facebook   twitter