Hľadaný výraz: Ef 1,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, svätým v Efeze a veriacim v Kristovi Ježišovi:

1

mail   print   facebook   twitter