Hľadaný výraz: Dt 7,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Ba Pán, tvoj Boh, pošle na nich sršne, takže zahynú aj pozostalí a tí, čo sa pred tebou ukryjú, zahynú.

1

mail   print   facebook   twitter