Hľadaný výraz: Dt 4,24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
24 Lebo Pán, tvoj Boh, je stravujúci oheň, on je žiarlivý Boh.

1

mail   print   facebook   twitter