Hľadaný výraz: Dt 33,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 O Danovi hovoril: „Dan je lev mladý, čo vyrazí z Bášanu.“

1

mail   print   facebook   twitter