Hľadaný výraz: Dt 1,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Hľa, dávam vám túto krajinu. Vojdite do nej a vlastnite ju! O nej prisahal Pán Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, že ju dá im a ich semenu po nich.«

1

mail   print   facebook   twitter