Hľadaný výraz: Dt 1,34, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
34 Pán začul hlas vašich rečí a rozhorčený prisahal:

1

mail   print   facebook   twitter