Hľadaný výraz: Dan 8,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Keď som zdvihol oči, videl som barana stáť pri rieke, mal dva rohy; rohy boli vysoké, jeden však bol vyšší ako druhý, ten vyšší vyrástol neskôr.

1

mail   print   facebook   twitter