Hľadaný výraz: Dan 3,91, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
91 Vtedy kráľ Nabuchodonozor užasol, náhle vstal a povedal svojim dvoranom: „Nehodili sme doprostred ohňa troch poviazaných mužov?“ Odpovedali kráľovi: „Skutočne, kráľ!“

1

mail   print   facebook   twitter