Hľadaný výraz: Dan 3,87, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
87 Dobrorečte Pánovi, svätí a pokorní srdcom, chváľte a vyvyšujte ho naveky!

1

mail   print   facebook   twitter