Hľadaný výraz: Dan 3,57, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
57 Dobrorečte Pánovi, všetky diela Pánove, chváľte a vyvyšujte ho naveky!

1

mail   print   facebook   twitter