Hľadaný výraz: Dan 3,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Kráľ Nabuchodonozor urobil zlatú sochu. Jej výška bola šesťdesiat lakťov, jej šírka šesť lakťov. Postavil ju na rovine Dura v babylonskej provincii.

1

mail   print   facebook   twitter