Hľadaný výraz: Dan 2,46, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
46 Vtedy kráľ Nabuchodonozor padol na tvár, klaňal sa Danielovi a rozkázal, aby mu priniesli obetu a kadidlo.

1

mail   print   facebook   twitter