Hľadaný výraz: Dan 2,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Nato Chaldejci odpovedali kráľovi aramejsky: „Kráľ, ži naveky! Povedz svojim sluhom svoj sen, potom ti oznámime jeho význam.“

1

mail   print   facebook   twitter