Hľadaný výraz: Dan 2,26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 Kráľ vravel Danielovi, ktorého meno bolo Baltazár: „Si schopný oznámiť mi sen, ktorý som mal, i jeho význam?“

1

mail   print   facebook   twitter